text.skipToContent text.skipToNavigation

Koolstofcompensatie om er helemaal voor te gaan

Renun River Hydro, Indonesia

In het binnenland van Sumatra maakt dit VCS-gecertificeerde project gebruik van de kracht die wordt geleverd door het hoogteverschil van 500 meter tussen vier rivieren en een turbinestation. Het water loopt in aparte leidingen zonder stuwdam. Het project vervangt energie afkomstig van fossiele brandstoffen in het Indonesische elektriciteitsnet en biedt werkgelegenheid, scholen en infrastructuur voor de lokale gemeenschap.

Huóshuĭ Small Hydropower, China

W głębi lądu Sumatry ten certyfikowany przez VCS projekt pozwala czerpać moc oferowaną przez 500-metrową różnicę wysokości między czterema rzekami a stacją turbin. Woda płynie oddzielnymi rurociągami bez tamy retencyjnej. Projekt zastępuje energię pochodzącą z paliw kopalnych w sieci elektroenergetycznej Indonezji i zapewnia możliwości pracy, szkoły i infrastrukturę dla lokalnej społeczności.

Uw land selecteren

Taal selecteren

Online winkel