text.skipToContent text.skipToNavigation


In deze tijd, waarin het coronavirus mensen en bedrijven over de hele wereld blijft treffen. doet Duni Group er alles aan om ervoor te zorgen dat we onze klanten kunnen ondersteunen bij de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. De situatie heeft op dit moment geen invloed op onze activiteiten en productie-eenheden en ook onze leveringsketen werkt als normaal. En natuurlijk nemen we alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van onze mensen en producten te waarborgen.

LEES ONZE VEELGESTELDE VRAGEN VOOR MEER INFORMATIE >
CONTACT OPNEMEN

Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.FAQ


WERELDWIJDE MAATREGELEN TEGEN COVID-19

V: Welke maatregelen heeft Duni Group genomen om met de situatie om te gaan?
A:

 • Onze productie-eenheden en distributiecentra opereren niet in regio's die de WHO heeft aangemerkt als hoogrisicogebied (red zone).
   
 • We volgen de richtlijnen van de WHO en de aanbevelingen van gezondheidsorganisaties in de landen waar we actief zijn. Onze medewerkers worden geïnformeerd over de manier waarop ze infectie kunnen voorkomen en wat ze moeten doen als iemand symptomen heeft die verband kunnen houden met COVID-19.
   
 • We hebben ons operationele personeel onderverdeeld in kleinere onafhankelijke eenheden om grote ontwrichting van onze toeleveringsketen te voorkomen.
   
 • We hebben dagelijks contact met onze leveranciers en logistieke partners om transparantie te garanderen en ons de kans te bieden om zo nodig schadebeperkende maatregelen te nemen.
   
 • Volgens de WHO is de kans op besmetting van commerciële producten door een geïnfecteerde persoon zeer klein. De kans om het virus op te lopen van producten die zijn vervoerd of blootgesteld aan verschillende temperaturen is ook erg laag.

V: Gelden deze maatregelen voor alle markten over de hele wereld?
A:We volgen bovenstaande Duni Group-maatregelen, plus aanvullende lokale maatregelen, wereldwijd.

VERPAKKING EN VEILIGHEID

V: Hoe kan ik er zeker van zijn dat Duni-producten en de verpakking waarin ze worden geleverd, veilig zijn?
A:Duni Group vereist dat al onze productielocaties en alle productie door externe leveranciers voldoen aan de kwaliteits- en hygiënenormen die zijn gespecificeerd in onze Gedragscode. De vereisten zijn vergelijkbaar met of gelijk aan die van standaarden zoals BRC en HACCP. We hebben bovendien een risicobeoordeling van onze producten uitgevoerd, op basis van informatie van de WHO.

V: Hoe lang kan het COVID-19-virus overleven op oppervlakken?
A:Het is niet met zekerheid bekend hoe lang het virus dat COVID-19 veroorzaakt, overleeft op oppervlakken, maar het lijkt zich te gedragen als andere coronavirussen. Onderzoek wijst erop dat coronavirussen (inclusief voorlopige informatie over het COVID-19-virus) enkele uren tot meerdere dagen op oppervlakken kunnen overleven. De overlevingskansen zijn afhankelijk van de omstandigheden (zoals type oppervlak, temperatuur en vochtigheid van de omgeving).

V: Is het veilig om een pakket te ontvangen vanuit een gebied waar sprake is van het COVID-19-virus?
A:Ja. De kans dat een geïnfecteerde persoon commerciële goederen besmet, is laag en het risico om het COVID-19-virus op te lopen van een pakket dat is vervoerd en blootgesteld aan verschillende omstandigheden en temperaturen is ook laag.

Daarom vertrouwen we erop dat, gezien onze productie- en distributiemethoden en de tijd die het kost om producten vanaf de fabriek aan de klant te leveren, eventuele virussen niet op het oppervlak van onze verpakkingen kunnen overleven.

PRODUCTIE EN HYGIËNE

V: Wat wordt er op de productielocaties van Duni Group gedaan om de hygiëne van producten te waarborgen?
A:Alle productielocaties van Duni Group in Duitsland en Polen zijn BRC-gecertificeerd. Om de dreiging van COVID-19 het hoofd te bieden hebben we bovendien extra maatregelen genomen. We hebben veel plaatsen uitgerust met extra desinfectiedispensers. Productiemedewerkers dragen handschoenen voor eenmalig gebruik. Voor medewerkers die niet direct bij de productie betrokken zijn, is de toegang tot de productiehallen tot het absolute minimum beperkt. Administratief personeel heeft geen toegang.

Bovendien wordt de temperatuur van alle werknemers vóór aanvang van de werkzaamheden gecontroleerd. Alle zakenreizen en bezoeken van externe medewerkers zijn opgeschort. We hebben het aantal productiediensten verminderd en een pauze van een uur tussen de diensten ingevoerd. Hierin worden alle gemeenschappelijke ruimtes gedesinfecteerd.

V: Welke maatregelen neemt Duni Group om ervoor te zorgen dat externe leveranciers de hygiëneadviezen van gezondheidsautoriteiten opvolgen?
A:Alle productiepartners van Duni Group moeten de vereisten in onze Gedragscode volgen. Als onderdeel hiervan moeten ze ervoor zorgen dat hun productielocatie volledig in overeenstemming met de wetten van het land waarin zij actief zijn, opereert.

Al onze leveranciers hebben ook een brief ontvangen met duidelijke leveringsinstructies. Hierin wordt gesteld dat ze moeten voldoen aan algemene aanbevelingen van gezondheidsautoriteiten en Duni-specifieke adviezen voor het verbeteren van veiligheid en hygiëne.

LEVERINGEN

V: Is de huidige situatie van invloed op de levering van mijn producten?
A:Op dit moment NIET. Momenteel werkt ons transportnetwerk zonder problemen.Bovendien hebben we de mogelijkheid om de productiecapaciteit te vergroten om snelle levering te garanderen.De situatie kan echter van dag tot dag veranderen en mogelijk krijgen we te maken met logistieke beperkingen. Als er wijzigingen zijn, informeren we onze klanten zo snel mogelijk.

V: Hoe kan ik Duni Group op de hoogte brengen van wijzigingen in mijn bedrijfsactiviteiten die van invloed kunnen zijn op de ontvangst van een levering?
A:Geef wijzigingen in bestellingen of leveringen door aan onze afdeling Verkoop. Vervolgens zal Verkoop deze informatie doorgeven aan de afdeling Logistiek.

V: Met wie kan ik contact opnemen voor aanvullende ondersteuning?
A: Neem hiervoor contact op met onze klantenservice

Uw land selecteren

Taal selecteren

Online winkel